تحقیق علم مکانیک

تحقیق علم مکانیک

تحقیق علم مکانیک

تحقیق علم مکانیک در حجم 37 صفحه و در قالب WORD و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

مقدمه                                     1
سيستم سوخت رساني بنزيني                        2
علائم سوختگي واشر سر سيلندر                        3
سيستم برق اتومبيل                                6
سيستم جرقه و الكتريكي                            15
قسمتهاي كويل                                16
سيستم خنك كننده و روغنكاري                        25
سيستم ترمز - فرمان تعليق                        30
سيستم فرمان                                    33