تحقیق چرایی اهمیت و رفع نقایص جنگ الکترونیک

تحقیق چرایی اهمیت و رفع نقایص جنگ الکترونیک

تحقیق چرایی اهمیت  و رفع نقایص جنگ الکترونیک

تحقیق چرایی اهمیت  و رفع نقایص جنگ الکترونیک در حجم 14 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

تكنولوژي بكار رفته در سيستمهاي رادار و مخابرات نظامي موجود در كشور، اغلب به دهه هاي 60 و 70 ميلادي وگاه پيش از آن تعلق دارد و با توجه به اينكه نظام دفاعي كشور بر اين سيستمها استوار است،  رفع نقايص و نوسازي آنها در زمينه جنگ الكترونيك مي بايست يكي از اهداف اصلي تحقيقات در خصوص سيستم هاي الكترونيك دفاعي محسوب گردد.

پيشرفت چشمگير سيستمهاي الكترونيك در تجهيزات و جنگ افزارهاي دفاعي و در مقابل بكارگيري اين تجهيزات و نحوه مقابله با اينگونه سيستمها و تجهيزات، هر دو در دانش امروزه نظامي داراي اهميت و جايگاه ويژه اي مي باشند.

لذا علوم مرتبط با حملات الكترونيكي، محافظت الكترنيكي در مقابل اين حملات و سيستمهاي پشتيباني الكترونيك در زمينه تسليحات و سيستمهاي ارتباطي، امروزه از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و ضرورت پرداختن به آنها دو چندان شده است.

گفتن و انديشيدن در زمينه جنگ الكترونيك دامنه اي وسيع دارد و روزي نيست كه در اين عرصه خبر از تحولي تازه شنيده نشود. در نتيجه ضرورت دارد در كشور ما نيز همچون كشورهاي ديگر، كارشناسان و محققين اين حوزه خاص گرد هم آمده و با ارائه يافته ها و تجارب ارزنده خود از پيشرفتهاي جهاني و فعاليتهاي داخلي، رشد توسعه و تعمق اين رشته خاص را در عرصه هاي مختلف كاربردي - تحقيقاتي تسريع كرده و بايد و شايدهاي علمي و آموزشي را در معرض نقد آگاهانه قرار دهند.


رشد روزافزون سيستمهاي الكترونيكي در تجهيزات و جنگ افزارهاي نظامي و بموازات آن بكارگيري تجهيزات ضد الكترونيكي و همچنين انجام اقدامات ديگري جهت مقابله با اين گونه سيستمها، هر دو در دانش نظامي از اعتبار بالائي برخوردار است. اين رشته خاص كه جاي خود را در علوم نظامي به خوبي بازكرده است به جنگ الكترونيك ( EW [1] ) يا "نبرد الكترومغناطيسي" (EC [2] ) معروف گرديده است.

مضمون اساسي جنگ الكترونيك عبارت است از :

  • شناسايي امكانات و توانائيهاي دشمن بويژه تجهيزات و سيستمهاي الكترونيكي او.
  • محروم كردن يا حداقل كاهش دادن استفاده موثر دشمن از طيف امواج الكترومغناطيس.
  • تقليل يا ممانعت از تأثير اقدامات خصمانه الكترونيكي دشمن.

براساس تعاريف فوق اقدامات جنگ الكترونيك در قديمي ترين تعريف بصورت زير تقسيم بندي مي شود.

الف) اقدامات شناسائي الكترونيك ( ER [3] )كه خود از چند قسمت زير تشكيل شده است:

1- شناسائي استراتژيك   sigint [4]

2- اطلاعات الكترونيكي Elint [5]

3- اطلاعات مخابراتي     Comint [6]


مقدمه:

براي دستيابي و امكان برقراري ارتباط امن بين يگانها مي توان از روشها و تكنولوژيهاي پيشرفته اي استفاده كرد. مثلاً مي توان زمان و حجم مكاني را كه يك شخص غيرمجاز مي تواند ارتباط مخابراتي را دچار وقفه يا اخلال كند كاهش داد. در اين صورت مي توان حجم مخابراتي بزرگتري را بين واحدهاي زيادي در يك مساحت جغرافيايي وسيع مهيا ساخت. در اين فصل هدف ما بررسي انواع روشها و تكنيكهاي به كار رفته در  زير شاخه‌ مربوط به آنتن، در شاخه‌ مخابرات محافظتي الكترونيكي مي‌باشد.

محدوده انتشار سگينال بستگي به فركانس كار، توان خروجي فرستنده و انتخاب آنتن دارد. مشخصات آنتن و جهت آن قدرت سيگنال انتشار يافته را در تمامي جهات تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين در انتخاب نوع آنتن و الگوريتمهاي مربوط به آن بايد به صورتي اقدام نمود كه كمترين در محدودة پوشش دهي، قبليت جهت دهي به پرتو ارسالي، قابليت كاهش اثرات تداخل و ... را براي انتشار امواج آنتن  فراهم نمود در اين صورت مي‌توان محافظت الكترونيكي را در انتشار امواج نمود.

آنتنهاي  EP  كه براي ايجاد امنيت انتشار به كار مي‌روند شامل موارد زير است:

الف) آنتنهاي گين بالا يا متمركز[7]

ب) آنتنهاي با قابليت جهت دهي صفر[8]

ج) آنتنهاي الگوريتم حداكثر سيگنال به نويز

د) آنتنهاي الگوريتم حداقل مقدار منبع[9]