گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی در حجم 91 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

بخش گرانول‌سازي

  گرانول در فارسي به معناي حب يا جودانه مي‌باشد كه هسته اصلي قرص را تشكيل مي‌دهد و اثر دارويي يك دارو در اين قسمت وجود دارد. در اين بخش مواد اوليه براي گرانول توسط نمايندگان از بخش هاي كنترل كيفيت. انبار و ساخت انتخاب شده و شكل ظاهري، وزن مشخصات قرص توسط اين اشخاص تعيين وتاييد مي‌شود وسپس مواد اوليه به بخش گرانول داده مي‌شود در بخش گرانول مواد وارد شده از نظر اندازه و كيفيت مورد اندازه قرار مي‌گيرند. و سپس مراحل ساخت را آغاز مي‌كند.

  بررسي ساخت گرانول سه مرحله احتياج مي‌باشد 

مرحله اول: در دستگاهي به نام بلندBleneder) ( موادي به عنوان مواد پركننده كه اكثرا از جنس لاكتوز ونشاسته (مواد قندي )هستند به گرانول اضافه شده تا حجم گرانول افزايش يابد. بلندرها انواع مختلفي دارد كه شامل بلندر لوديگه (L odige)، هلزوني، گلادواي شبيه مي‌باشد. در اين كارخانه از بلندرهاي لوديگه استفاده مي‌شود كه جنس آنها از فولاد مي‌باشد و چاپر هايي (همزمن صنعتي) براي همزمن و دريچه هاي خروج مواد و يك قيف براي ورود مواد دارد. سپس به مواد درون بلندر مواد فيلر اضافه مي‌كنند، اين مواد با مواد پر كننده هموژنه شده و پس از اين مرحله مرحله دوم آغاز مي‌شود.

مرحله دوم: شامل چسباننده‌ها يا B inder مي‌باشد. چسباننده از جنس ژلاتين و نشاسته و … ميباشد ومايعات فراري كه براي حل كردن چسباننده استفاده مي‌شود، شامل: استن، آب دينونيزه و الكل مي‌باشد. رنگ هم اگر احتياج باشد دراين قسمت افزوده مي‌شود. رنگ را بيشتر براي اثر درماني بهتر استفاده مي‌كنند. قبلا براي قرص‌هاي بيماران روحي از رنگ هاي روشن و براي قرص هاي اطفال از رنگ شكلاتي و يا قهوه‌اي استفاده مي‌شود. استفاده از چسباننده ها باعث مي‌شود كه اولا مواد بخش گرانولي رادر هر جايي كه وجود دارد حفظ كنند ومانع پخش ذرات آن شود. ثنيا گرانول را راحتتر بسته‌بندي كرده و راحت‌تر به قرص سازي برسد و مقدارش همواره ثابت بماند. 

مرحله سوم: بدين طريق است كه مرحله اول و دوم را با مخلوط كرده و درون سيني هايي كه زير آن زرورق قرار دارد مي‌گذارد و اين سيني‌هارا درون كوره قرارمي‌دهيم. ابن كوره داراي ديواره كناري و فوقاني دو جداره و هاوي فيلتر هوا و المنت هم مي‌باشد. در اين كوره هوا مكش ايجاد كرده و اين مكش هوا را از المنت‌ها عبور مي‌كندو وارد سيني هامي‌شود و يك حركت دوار درون دو سري سيني درون كوره انجام مي‌دهد و سپس دوباره هوا خارج مي‌شود. اين هواي خروجي شامل دو قسمت هواي مرطوب كه از طريق هواكش خارج مي‌شود و بقيه هوا دوباره به جريان مي‌افتد. در ضمن كوره الكتريكي حاوي ترموگرام است كه براي رسم منحني زمان كاركرد استفاده مي‌شود. يكسري مواد ديگر مثل بازكننده ها شامل نشاسته خشك و آويسول شده مي‌باشند و مواد ضد چسباننده مثل تالك استئارات منيزيم و مواد طعم دهنده هم بر گرانول اضافه مي‌شود. مواد بازكننده به اين دليل كه وقتي قرصي خورده مي‌شود، اين مواد پوسته قرص را خورد كرده و گرانول آن را خارج مي‌سازدتا جذب شيره معده مي‌شود و واد ضد چسباننده هم به دليل اينكه در بخش پرس گرانول ها راحت، از ظرف خارج شده و همچنين قرص ها شفاف باشند. در بخش گرانول سازي كوره هم وجود دارد كه اين كوره ايزوماتيك مي‌باشد كه منبع گرماي آن بخار آب مي‌باشد. اين كوره حاوي دو نوع فيلتر مي‌باشد، كه جريان از فيلتر عبور مي‌كند و بعد وارد راديات ها مي‌شود و سپس از زير وارد فيلتر ثانويه مي‌شود در اين كوره مواد توسط يك سيني وارد دستگاه شده و بعد اين سيني مدور جذب كوره مي‌شود و جرياني كه‌ از زير وارد مي‌شود، گرانول ها را از سيني جدا كرده و داخل شبكه هاي لوله مانند مي‌كند و بدين ترتيب آن را خشك‌ مي‌كند. بعد از اين مراحل گرانول وارد گرانالاتور مي‌شود كه در اين قسمت گرانول هاي وارد شده همه به طور يكنواخت خشك مي‌شوندو سپس گرانول ها اگر براي قرص احتياج باشند به بخش قرص سازي و اگر بخواهد به صورت گرانول بسته بندي شوند به بخش بسته‌بندي فرستاده مي‌شوند.

  قرص سازي     

اگر گرانول بخواهد به صورت قرص دربيايد به اين قسمت وارد مي‌شود بدين صورت گرانول هاي بسته بندي شده وارد بخش قرص سازي كه در كنار گرانول‌سازي است وارد شده و سپس اين گرانول ها درون قيف دستگاه منستي ( M anesty ) كه دستگاه قرص سازي است، ريخته مي‌شود. منستي دستگاهي است براي پرس قرص كه 35 و 45 سمبه‌اي‌مي‌باشد. گرانول هاي درون قيف منستي وارد كار شده و درون شبكه‌هاي ماتريسي شكل پر مي‌شود و سپس گرانول ها درون اين پك مي‌شود. در اين دستگاه و در اطداف ماتريس ها دو غلتك وجود دارد، كه يكي در بالا و ديگري در پايين سيني‌هاي حاوي ماتريس‌ها قرار دارند كه غلتك پايين معتبر مي‌باشد، بدين علت كه فاصله بين دو غلتك تنظيم شود. ماتريس بين دو غلتك وارد شده و توسط سمبه روي آن ضربه وارد شده و قرص شكل خود را مي گيرد سپس قرص از دستگاه خارج شده گردگيري مي شود و گردهاي اضافه گرفته مي‌شود. دستگاه منستي دو قيف دارد. قرص‌هاي ردگيري شده بسته بندي شده و اگر احتياج به دراژه داشته باشند وارد بخش دراژه ساز مي‌شوند ولي اگر احتياج نداشته باشد، به قسمت بسته بندي قرص مي رود. قرص‌هاي ساخته شده در روز بازديد ما عبارتند از: آتنولول و سرماخوردگي. دستگاه ديگري هم براي تهيه قرص وجود كه به دستگاه 3000 FETTE معروف است. كه اين دستگاه ساخت آلمان مي‌باشد و تهيه قرص دو جداره به كار مي‌رود. اين دستگاه داراي 55 سمبه مي‌باشد، بدين ترتيب كه از لوله هاي بلندو كلفتي گرانول ها به وسيله فشار هوا به داخل دستگاه ريخته شده و ابتداد يك لايه آن عرض قالب بندي شده و خشك مي‌شود. سپس توسط لوله ديگري گرانول هاي دنگي و در واقع لايه دوم قرص كشيده شده و اين گرانول روي لايه اول قرص دوباره خشك شده، گردگيري مي‌شود و محصول نهايي از دستگاه خارج شده و وارد مي‌شود. اين دستگاه تقريبا روزي 800000 قرص را مي‌سازد و قرص‌ها دو لايه و ساخته شده احتياج به دراژه نداشته و مستقيما به قسمت بسته بندي مي‌رود. اما قبل از بسته بندي هر قرص يك عدد برداشته و وزن آن را اندازه گرفته و با كوليس قطر آن را اندازه مي‌گيرد و پس از استاندارد بودن به قسمت بسته بندي مي‌فرستند. در اين كارخانه با اين دستگاه قرص آ.س.آ ساخته مي‌شود و دستگاه د روز بازديد ما كار نمي كرد، در قسمت بسته بندي قرص از دستگاه پيلي سيرينگ استفاده مي‌شود. اين دستگاه ساخت آلمان بوده و در دو نوع قرص بسته بندي ريز و قرص درشت سايز‌بندي مي‌شود. اين دستگاه داراي يك قيف است كه مقداري از زير اينقيف شيشه‌اي مي‌باشد، براي اينكه اپراتور متوجه شود كه آيا قيف پر است يا در جال خالي شدن مي‌باشد. سپس اين قرص يكي‌يكي وارد قسمت ورقه گذاري مي‌شود.ورقه‌هاي استفاده شده در اين قسمت دو ورقه مي‌باشد. يك ورقه P.V.C  يك ورقه آلومات مي‌باشد. اول ورقه رنگي P.V.C وارد يك قالب در اثر گرما به P.V.C شكل مي‌دهند. قرص‌ها توسط فرچه‌ها روي كاغذ P.V.C قرار مي‌گيرند. اگر احيانا قرص در يكي از قالبهاي P.V.Cقرار نگيرد توسط چشم الكتروني دستگاه ديده شده و روي كامپيوتر دستگاه حك مي‌شود و دستگاه بدين صورت عمل مي‌كند كه قرص‌ها كه در رديف ده تايي قرار دارد چون يكي از قالب‌ها پر شده توسط نه قرص ديگر خالي تا در بسته بسته بندي فرار نگيرد و احيانا وارد بازار نشود. بقيه قرصها كه پر شده‌اند توسط حرارت لايه آلومات به آنها چسبيده و كاملا بسته بندي مي‌شوند و روي آلوماتها لات نامبر زده شده و بعد قرصها قيچي مي‌شوند و هر 10 بسته قرص داخل يك جعبه قرار مي‌گيرد. (لات نامبر شماره اي است كه حاوي كليه خصوصيات دارو مثل زمان ساخت و انقضا و شماره سري ساخت مي‌باشد). در روز بازديد ما قرص دي پيري دامول 25 كه حالت دراژه دارد و قرص ريز مي‌باشد در حالت بسته بندي است. نكته قابل ذكر اين است كه بسته بندي دراژه ها با قرص‌ها فرق دارد. دراژه چون محكم‌است. به صورت فله‌اي درون قيف ريخته مي‌شود ولي قرصها چون شكننده مي‌باشند، دانه‌دانه وجدا از هم درون P . V. C 

 قرار مي‌گيرند. و قرص بسته بندي شده ريز در روز بازديد ما يك قرص خط دار( Scord) مي‌باشد. دستگاه ديگري به نام Vh tmann كه دستگاه سلفون زني مي‌باشد هم در قسمت بسته بندي وجود دارد. اين دستگاه قرص هاي آ. س‌.آ را سلفون مي‌زند. بدين ترتيب كه ورود قرص و سلفون زني همزمان انجام مي‌شود. A . C. A يك  قرص به آن صادر مي‌شود آن را با همين نام مي‌شناسد پس با همين نام  صادر مي‌گردد.در ضمن اين در بسته بندي سلفون زده مي‌باشد، چون شكل معقول اين قرص براي آن كشور همي حالت سلفون دار مي‌باشد. دستگاهي به نام كينگل پركني هم وجود دارد كه براي پر كردن قرصهاي قوطي دار (ويال دار) استفادهمي‌شود و اين دستگاه نيمه اتوماتيك است و درون هر ويال 10 عدد قرص مي ريزد. در اين كارخانه قرص پروپانول قرصي است كه داخل ويال قرار مي گرد منتهي اين دستگاه در روز بازديد ما كار نمي كرد.   دستگاه ديگري كه به نام    Volpak وجود دارد كه اين دستگاه براي بسته بندي پودر استفاده مي‌شود. در اين دستگاه پودر ويتامين ث  بسته بندي مي‌شود. گرانول حالتپودر را درون مخزن دستگاه ريخته و اين دستگاه داراي پيمانهاي قابل تنظيم مي‌باشد. كه به مقدار مشخص پودر را وارد قيف مي‌كند. و اين قيف پودر را داخل فويل آلمونيومي مي‌ريزد. پاييني اين فويل بسته و دوطرف و بلالي آن باز مي‌باشد و منتي قبل از ورود پودر به وسيل هيتر اول اين دستگاه، دو طرف پاكت پرس مي‌شود. پودر ريخته شده و توسط هيتر دوم سر فويل بسته بندي مي‌شود و روي آن زده شده و سپس قيچي مي‌شود. به هر پاكت حاوي پودر يك ساشه ميگويند. هر ده شاسه را توي يك قوطي مي‌گذارند و هر 5 دقيقه يكبار يك ساشه ر وزن مي‌كند و دماي دستگاه حدودي 160 درجه سانتي‌گراد مي‌باشد و اين دستگاه درون محفظه‌اي جدا از بقيه قسمتها بسته بندي قرار دارد.

 
محلولها

مايعاتي هستند كه در آنها مواد شيميايي يا مواد استخراجي و غيره وجود دارد در مورد اول انجلال را كامل مي‌دانندودر مورد دوم انحلال غير كامل است. در انحلال كافي است كه به طور ساده و يا با كمك حرارت و غيره جسم را در حلال حل كرده ولي در انحلالناقص حلال را با جسم مجاورت مي‌دهند تا از مواد موثر آن به يكي از روش‌هاي ماسراسيون، ديژنسيون، دكوكسيون وپركولاتين عصاره‌ها و غير استفاده مي‌شود. غالب محلول ‌هاي ديگر از انحلال كامل ته دست مي‌آيند محلو ل‌هبي معمولا غير فرارند.

  تهيه محلول‌ها

محلول تزريقي ته سه دسته تقسيم مي‌شود:

1ـ محلول آبي

2ـ سوسپانسيون

3ـ محلول غير آبي

  محلول آبي

براي انحلال موادي كه به راحتي در آب سرد و يا به كمك گرما حل كي‌شود تهيه آنها چندان دشوار نيست ولي هميشه تمام مواد داروئي در آب به راحتي حل نمي‌شوند. بعضي ديگر، ممحلول آبي آنها ته صورت هيدرولز مي‌شود. در اين صورت بايد به كمك دانش دارو‌سازي رفع اشكال كرد.

  روش تهيه ماده تزريقي

الف ـ محلول آبي به صورت محلول تهيه مي‌شود.

ب ـ محلولهاي آبي كه مواد موثر آن به كمك اضافه كردن يك قسمت هيدروفيل در مولكول آن قابليت انحلال پيدا مي‌كند.

پ ـ محلولهايي كه با اضافه كردن عوامل هيدروتروپ (Hydro Trope ) به انحلال آنها در آب به طور موثر كمك مي‌شود.

ت ـ محلولهايي كه به صورت سوسپانسيون آبي يا روغني به كار مي روند.

ث ـ محلولهايي كه حلال آنها از مايعات غير آبي تشكيل شده است.

ج ـ استعمال دارو به صورت خالص يا امپلا نتاسيون مانند استعمال دستروژن (   Destrogene )